Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal2019-08-27T21:39:57+02:00

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi a Legii nr.67/2001, TEHNIC GATE SRL este compania ce detine acest site si care administrează date cu caracter personal, o fac în scopuri legitime, în condiţii de siguranţă, cu respectarea principiilor menţionate în continuare.

Cine suntem

TEHNIC GATE SRL este o companie inregistrata in Romania avand sediul social in Str. Unirii , Nr. 82, Branesti, Jud. Ilfov, inregistrata la  Registrul Comertului cu nr. CIF: 37545686

Reg. com.: J23/2145/2017

Este necesar sa ne furnizati datele dumneavoastra, intrucât acestea sunt indispensabile prelucrarii. In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea, consecinta este aceea ca nu veti putea beneficia de serviciile noastre. Pentru scopuri de marketing, promovare si respectiv prestare a serviciilor, vom prelucra email-ul, numele si/sau prenumele, telefonul, date de facturare si de corespondenta.
Legalitate şi transparenţă: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Scop bine determinat: Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.
Securitate: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate, în ceea ce priveşte distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesului neautorizat.

Prin completarea câmpurilor din formularele de cerere on-line utilizatorii sunt de acord, în mod expres şi neechivoc, ca datele personale pe care le înregistrează să fie stocate în baza de date TEHNIC GATE SRL şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către TEHNIC GATE SRL şi de partenerii săi agreaţi. Comunicarii de la care se pot dezabona in orice moment.
Astfel, TEHNIC GATE SRL poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
TEHNIC GATE SRL aduce la cunoştiinţa utilizatorilor faptul că le sunt garante urmatoarele drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare:
– dreptul de a fi informat;
– dreptul de acces la date;
– dreptul de rectificare;
– dreptul de ştergere;
– dreptul de a restricţiona procesarea;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la obiecţii;
– dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale garantate;

La solicitarea explicită a utilizatorului transmisă la adresa de e-mail contact@printaricolantari.ro sau pe baza unei cereri scrise expediate la adresa TEHNIC GATE SRL., str. Adresa: Str. Unirii , Nr. 82, Branesti, Jud.: Ilfov, TEHNIC GATE SRL se obligă să rectifice, actualizeze, şteargă sau să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit.